Analizy egzaminów


Analizy spawdzianu szóstoklasisty, egazminów ósmoklasisty, egzaminów gimnazjalnych oraz egzminów potwiedzających kwalifikacje w zawodzie kucharz

Pliki w formacie PDF

Analizy i wnioski z analiz egzaminów w roku szkolnym 2018/2019
Analizy i wnioski z analiz egzaminów w roku szkolnym 2017/2018

Analizy i wnioski z analiz egzaminów w roku szkolnym 2016/2017