DOGOTERAPIA


DOGOTERAPIA – to metoda wspomagająca proces rehabilitacji i terapii z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów w celu pomocy osobom niepełnosprawnym i nieprzystosowanym społecznie. Jest to najbardziej naturalny sposób “przemycenia” trudnych, czasem żmudnych ćwiczeń wspomagających rehabilitację z pomocą odpowiednio wybranych i przygotowanych psów. W naszym Ośrodku zajęcia prowadzone są z udziałem Feliksa, psa rasy Cavalier King Charles Spaniel, który ukończył szkolenie i zdał egzamin na psa terapeutycznego w dogoterapii.

SOSW w WęgorzewieSOSW w Węgorzewie


Pies daje możliwość wykonania ćwiczeń w naturalny sposób i okazania uczuć. Podczas zajęć wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które mają służyć podstawowemu celowi dogoterapii , wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Dogoterapia oddziałuje na sferę emocjonalną przez przełamanie bariery niepewności przed kontaktem z psem, kształtowanie pozytywnych emocji dziecka, rozwój empatii i poprawę samooceny. Zajęcia mają również na celu rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu. Dzieci biorące udział w zajęciach uczą się określania związków przyczynowo-skutkowych, rozpoznawania kolorów i kształtów, różnic i podobieństw. Dzięki nawiązaniu i pogłębieniu kontaktu z psem osoba niepełnosprawna czuje się pewniej we własnym środowisku, łatwiej nawiązuje kontakty społeczne, poprawia komunikację, zdobywa nowych przyjaciół.

SOSW w Węgorzewie

W dniu 01 maja2014 r. Feliks uczestniczył w XVII Krajowej Wystawie Psów Rasowych w Dobrym Mieście, w której rywalizowało ponad 850 psów 160 ras.

SOSW w Węgorzewie

Nasz Felo po wnikliwej Sędziowskiej weryfikacji uzyskał najwyższą, doskonałą ocenę i zdobył srebrny medal!!

SOSW w Węgorzewie

A w wolnym czasie odpoczywa.

SOSW w Węgorzewie

Relaksuje się na łonie przyrody.

SOSW w WęgorzewieSOSW w Węgorzewie
SOSW w WęgorzewieSOSW w Węgorzewie

I uczy nowych rzeczy przydatnych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Danuta Bobińska –oligofrenopedagog, dogoterapeuta