INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Poprawa komunikacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, elementów terapii słuchowej Tomatisa oraz stworzenie "Koła Żywego Słowa"

Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 7
Photo 8
Photo 9
Photo 10
Photo 11
GALERIA SOSW W WĘGORZEWIE