INNOWACJE PEDAGOGICZNE


Innowacja pedagogiczna "Wiem, co jem-symfonia smaku"
Wychowankowie biorą udział w zajęciach kulinarnych z elementami Sensoplastyki®. Zajęcia kulinarne odbywały się systematycznie, najczęściej 2 razy w miesiącu. Miejscem naszej pracy był aneks kuchenny, wyposażony w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego oraz świetlica grupowa. Głównym ich celem było wykształcenie u uczestniczących w nich wychowanków praktycznych umiejętności kulinarnych bardzo przydatnych w codziennym życiu. W zajęciach uczestniczyła grupa wychowanków na poziomie szkoły podstawowej. Doskonalili oni między innymi umiejętność bezpiecznego posługiwania się sprzętem gospodarstwa domowego, poznawali zasady zdrowego odżywiania się, uczyli się pieczenia, przyrządzania deserów oraz przygotowywania sałatek i surówek. Chłopcy nabierali umiejętności kulinarne oraz doświadczali barwnej stymulacji .Mogli wybierać spośród wielu aktywności, tj. przesypywać, mieszać, ugniatać, przelewać, dotykać różnych faktur i tekstur, wąchać, słuchać, oglądać całą paletę barw. Kolorowa stymulacja dostarczyła wszystkim niezapomnianych wrażeń wzrokowych, dotykowych, węchowych, smakowych oraz mnóstwo radości, uśmiechu i dobrej zabawy. Dzięki kolorowej stymulacji wpływamy na wiele aspektów rozwoju: wspieramy rozwój zmysłów, wspomagamy budowanie świadomości ciała i przestrzeni. Poprzez wspólne działania pogłębiamy nasz kontakt emocjonalny z wychowankami, budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa, wspieramy rozwój poznawczy. Wśród korzyści wynikających z udziału w zajęciach należy wymienić: uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej, wzmacnianie skuteczności działania, czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania, doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów. warto zaznaczyć, że wychowankowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, sprawiały im one radość, szczególnie gdy mogli pochwalić się efektem swej pracy.


Poprawa komunikacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, elementów terapii słuchowej Tomatisa oraz stworzenie „Koła Żywego Słowa”
Innowacja miała charakter programowy. Program obejmował grupę dzieci autystycznych oraz z niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgorzewie. Planowana realizacja obejmowała jeden rok szkolny, czyli od września 2015 roku do czerwca 2016 roku.
Innowacja była realizowana przez dwie godziny dydaktyczne w każdym tygodniu nauki (ok. 72 godzin rocznie). Podsumowaniem innowacji było zorganizowanie Balu Bajkowego w którym brało udział dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka wraz ze swoimi podopiecznymi.