KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA


Kinezjologia Edukacyjna, której twórcą jest dr Paul Dennison, jest metodą wspierania naturalnego rozwoju człowieka, bez względu na jego wiek, poprzez różne ćwiczenia ruchowe. Dr Dennison na bazie różnych dziedzin nauki, między innymi kinezjologii stosowanej i behawioralnej, psychologii, pedagogiki, Programowania Neurolingwistycznego, akupunktury, optometrii, anatomii, fizjologii, neurologii stworzył metodę wspierającą proces uczenia. Kinezjologia Edukacyjna wykorzystuje proste ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób aby zintegrować pracę ciała i umysłu. Gdy mózg jest w stanie równowagi, ożywają naturalne mechanizmy, przywracające harmonię funkcjonowania. Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu® są wstępem do Kinezjologii Edukacyjnej. Składają się one z ruchów, które wykonują dzieci w pierwszych latach życia niezbędnych dla rozwoju koordynacji oczu, uszu, rąk i całego ciała. Dzięki ćwiczeniom Gimnastyki Mózgu® wszystkie części mózgu włączają się i mogą ze sobą współpracować. Współczesne warunki uczenia się powodują, że prawidłowy rozwój dzieci już 5-6 letnich zostaje zaburzony. We współczesnej szkole wymaga się od dziecka ogromnej pracy umysłowej, wysokiego poziomu wewnętrznej samokontroli, aby osiągnąć określone umiejętności szkolne przy minimalnym wykorzystaniu ruchu. Powoduje to frustracje, lęk i strach, czy poradzi ono sobie z nauką, blokuje radość ze zdobywania nowej wiedzy, hamuje rozwój, spontaniczność i twórcze myślenie. W sytuacji stresu ciało napina się, powoduje to włączenie odruchów "ochronnych". W takiej sytuacji aktywizowane są przede wszystkim tylne partie mózgu, w których włączają się mechanizmy przetrwania. Blokowany jest przepływ informacji do przednich partii mózgu, w których mogą być one przetwarzane w przyczynowo-warunkujących obszarach mózgu. Stres, włączony "odruch ochronny", powoduje zawężenie pola uwagi, a więc w konsekwencji ograniczenie możliwości poznawczych. Wiele z tych zachowań automatycznie przenosimy w dorosłość. Gimnastyka Mózgu® jest jednym ze sposobów na obniżenie poziomu stresu w procesie uczenia się.
Ćwiczenia kinezjologiczne podzielone są na grupy:
  • ćwiczenia na przekroczenie linii środkowej - przygotowują do bilateralnej pracy w bliskiej odległości (pisanie, czytanie i inne umiejętności wymagające sprawności małej motoryki), oraz do aktywności wymagającej koordynacji ruchowej w sporcie (duża motoryka). Podnoszą koordynację prawa-lewa, góra-dół w obu tych aspektach
  • ćwiczenia wydłużające - pomagają rozluźnić napięcia, które gromadzą się w mięśniach i ścięgnach, które skróciły się przez odruch pnia mózgu gdy znajdował się w nowej nieznanej sytuacji, pomagają osiągnąć poczucie zaangażowanej gotowości poprzez uwolnienie od napięć
  • ćwiczenia energetyzujące i pogłębiające postawę - pomagają odtworzyć połączenia nerwowe między ciałem a mózgiem ułatwiając przepływ energii elektromagnetycznej przez ciało, podtrzymują poczucie kierunku, stronności, ześrodkowania i skupienia, aktywizują korę nową kierując energię elektryczną do ośrodków logicznych.

Korzyści płynące z zastosowania gimnastyki mózgu

Kinezjologia Edukacyjna wykorzystuje proste do wykonania przez osoby w każdym wieku ćwiczenia, które aktywizują wszystkie części mózgu aby najefektywniej opanować wybraną umiejętność. Aby to było możliwe trzeba w proces uczenia się zaangażować całe ciało a to właśnie umożliwia wykonywanie ćwiczeń Gimnastyki Mózgu®. Badania dowodzą, że ludzie z trudnościami w nauce mają tendencje do korzystania z zasobów jednej półkuli mózgowej, ćwiczenia proponowane przez Kinezjologię Edukacyjną skutecznie pomagają dotrzeć do całego arsenału swoich możliwości.

Udział w zajęciach tej metody daje możliwości łatwiejszego uczenia się przez:
  • wzrost rozumienia,
  • poprawienie zdolności organizacyjnych,
  • usprawnienie percepcji wzrokowo -ruchowej i słuchowo-ruchowej,
  • poprawienie pamięci długo i krótkoterminowej,
  • wzmocnienie koordynacji i współpracy półkul mózgowych,
  • ułatwienie rozwoju myślenia abstrakcyjnego ,
  • wspomaganie pozytywnego nastawienia i równowagi emocjonalnej.

Poznane techniki można wykorzystać zawsze gdy zaistnieje potrzeba szybkiego i łatwego skorzystania z posiadanych umiejętności.

Dzięki metodom radzenia sobie ze stresem, którym również dysponuje Kinezjologia Edukacyjna, uczenie się jest bardziej efektywne i daje więcej satysfakcji, otwierają się też nowe wcześniej nie zauważalne możliwości. Jest to metoda, która poprawia efektywność uczenia poprzez wzrost koncentracji, podniesienie motywacji, poprawienie koordynacji ruchowej, usprawnienie wzroku (poprzez rozszerzenie pola widzenia i poprawę ruchomości oczu).

Nasze ciało przez całe życie bierze czynny udział w procesach aktywności intelektualnej. Zmysły nieustannie dostarczają mózgowi informacji dzięki którym rozwija się i tworzy dla ciała nowe możliwości. Coraz bardziej skomplikowany ruch świadczy o większej "wiedzy" i zwiększa nasze możliwości. Ruch inicjuje i wspiera proces uczenia. Kinezjologia Edukacyjna wykorzystuje naturalną potrzebę ruchu, aby usprawnić proces uczenia się. Ćwiczenia, które proponuje Kinezjologia Edukacyjna, nazwane Gimnastyką Mózgu, można wykonywać niezależnie od wieku i sprawności fizycznej. Przez całe życie stykamy się z nowymi sytuacjami, podejmujemy nowe wyzwania, stawiamy sobie nowe cele, wymagania i właśnie Gimnastyka Mózgu® uczy jak łatwiej sprostać tym wymaganiom jak spełniać własne marzenia i urzeczywistniać cele.

Każdy człowiek ma potencjalne możliwości zdobycia nowych umiejętności. Na jego drodze życiowej pojawiają się jednak przeszkody (stres, brak motywacji, profil uczenia się itd.), które utrudniają mu ich osiągnięcie. Dzięki szybkim, zabawnym i energetyzującym ćwiczeniom proponowanym przez Paula Dennisona w Gimnastyce Mózgu można efektywnie przygotować się do szybkiego łatwego uczenia się.
Pozycja Dennisona (zdjęcie poniżej)

Siadamy na krześle krzyżując nogi w okolicy kostek; ręce składamy na klatce piersiowej łokciami do dołu, lub – w prostszej wersji-po prostu „pod pachami”; język trzymając na podniebieniu, przymykając oczy. Oddychamy swobodnie. Pozycja Cooka, podobnie jak popularne w kinezjologii „leniwe ósemki” świetnie integruje pracę półkul mózgowych, energetyzując i aktywizując logiczne myślenie.
SOSW w Węgorzewie
Efekty systematycznego stosowania pozycji Dennisona: wzrost koncentracji, stabilność, poprawna wymowa i umiejętność słuchania, wzrost ambicji i poczucie własnej godności, umiejętność dostosowania się do środowiska.