Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania - rok szkolny 2015/2016

Rodzaj zajęć Prowadzący Dzień i godzina
Koło kulinarne Małgorzata Fedusio Piątek - godz.12.45-14.15
Schola Iwona Gij Czwartek 15.30 - 16.15
Schola Dorota Kasprzyk Czwartek 15.30 - 17.00
Koło teatralne Alina Kondzior Czwartek 16.00 - 18.00
Koło teatralne Magdalena Rogalska Środa 16.00 - 17.00
Koło humanistyczne Anna Kowalewska Poniedziałek 16.00-16.45, piątek 12.45 - 13.30
Koło matematyczne Anna Krupa Poniedziałek 12.45-13.45
Koło sportowe Ireneusz Kubiszyn Środa 14.30-16.00
Koło dziennikarskie Robert Kun Czwartek 14.30-16.00
Koło żywego słowa Łosińska Iwona Poniedziałek 13.30-14.25
Koło muzyczne Barbara Malanda Poniedziałek 16.30-18.00
Koło taneczne Magdalena Radziwoniuk Poniedziałek 14.35-15.20

Zajęcia rozwijające zainteresowania - Internat rok szkolny 2015/2016

Rodzaj zajęć Prowadzący Dzień i godzina
Zajęcia plastyczne Barbara Szyszko Środa - godz.16.30-18.30
Zajęcia komputerowe Danuta Komarzewska Czwartek 15.30 - 16.30
Zajęcia komputerowe lub kulinarne Agnieszka Pissarek Wtorek 14.30 - 16.00
Zajęcia komputerowe lub kulinarne Bożenia Wasilewska Poniedziałek 16.00 - 17.00
Zajęcia sportowe Agnieszka Pissarek Poniedziałek 18.30-19.30
Zajęcia sportowe Danuta Komarzewska Czwartek 18.30-19.30
Zajęcia sportowe na hali Wanda Miklusz Czwartek 16.45-17.45
Koło sportowe Ireneusz Kubiszyn Środa 14.30-16.00
Zajęcia sportowe Iwona Naruszko Środa 18.30-19.30
Zajęcia kulinarne Wanda Miklusz Poniedziałek 17.00-18.00
Koło muzyczne Barbara Malanda Poniedziałek 16.30-18.00
Zajęcia modelarskie Leszek Drozd Poniedziałek 17.00-18.00