KOREKCJA WAD POSTAWY


Głównym założeniem korekcji wad postawy jest kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała. W metodzie tej stawiamy na zmianę nawyków dnia codziennego. Uczymy dziecko poprawnie siedzieć, stać i chodzić tak aby używało ciała bez utrwalania nieprawidłowych napięć. Metoda ta polega na prowadzeniu specjalnie dobranych - dostosowanych do typu wady, psychofizycznego i motorycznego rozwoju, wydolności organizmu dziecka - ćwiczeń korekcyjnych. Dokładna analiza funkcjonalna w połączeniu z bogatym warsztatem zasad i technik pozwala na zastosowanie indywidualnej terapii dostosowanej ściśle do potrzeb dziecka.
Cele ogólne:
  • Zapobieganie wadom postawy ciała u dzieci.
  • Korygowanie zaburzeń postawy ciała.
  • Przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu się wad postawy .
  • Wygaszenie istniejącego nawyku i wytworzenie nawyku prawidłowego.
  • Poprawianie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka- poprzez ćwiczenia kształtujące, oddechowe, zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady.

SOSW w Węgorzewie

SOSW w Węgorzewie

SOSW w Węgorzewie