ZAJĘCIA Z MUZYKOTERAPII


Muzykoterapia definiowana jest jako ”forma psychoterapii, która wykorzystuje muzykę i jej elementy jako środki stymulacji oraz ekspresji emocjonalnej i komunikacji niewerbalnej w procesie diagnozy, leczenia i rozwoju osobowości człowieka”.

Muzykoterapia jest swoistą metodą terapeutyczną, mającą na celu stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i ruchowego poprzez różne formy aktywności muzycznej.
Zajęcia z muzykoterapii przeznaczone są dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, jak również z niepełnosprawnością sprzężoną oraz autyzmem. Program zajęć dostosowany jest do indywidualnych możliwości uczniów, treści tematyczne zajęć zależne są od poziomu edukacyjnego, na którym znajduje się dane dziecko. W zajęciach uczestniczą uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Muzykoterapia, którą stosujemy w pracy z naszymi wychowankami ma na celu:
 • Rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej
 • Zmniejszanie napięcia mięśniowego, rozluźnianie się uczniów
 • Wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Kształcenie precyzyjności i płynności ruchów
 • Kształcenie orientacji i stosunków przestrzennych, orientacji w czasie i miejscu
 • Wyrabianie szybkiej reakcji na bodziec z otoczenia
 • Usprawnianie analizy i syntezy słuchowej
 • Ćwiczenie funkcji pamięci muzycznej
 • Ćwiczenie wrażliwości słuchowej
 • Usprawnianie koordynacji słuchowo- ruchowej
 • Ćwiczenie spostrzegawczości słuchowej
 • Rozwijanie twórczej aktywności ucznia
 • Kształcenie i rozwijanie uwagi dowolnej ucznia
 • Usprawnianie mowy
 • Rozwijanie słownika czynnego ucznia
 • Kształcenie poczucia rytmu
 • Pokonywanie lęku i zahamować u uczniów
 • Likwidowanie negatywnych emocji
 • Uczenie prawidłowych sposobów wyrażania uczuć
 • Niwelowanie nadpobudliwości psychoruchowej
 • Pobudzanie wyobraźni ucznia
 • Stymulacja rozwoju intelektualnego ucznia
 • Uczenie współdziałania z drugą osobą, grupą
 • Uczenie nowych sposobów spędzania czasu wolnego
SOSW w Węgorzewie

Rodzaje wykorzystywanej muzyki:
Muzyka relaksacyjna- spokojna, łagodna, powodująca rozluźnienie, zwolnienie akcji serca, ułatwiająca oddychanie, zmniejszająca napięcie mięśniowe.
Muzyka aktywizująca- poprawiająca koordynację słuchowo- ruchowo- wzrokową , postawę, dotleniająca organizm, zwiększająca napięcie mięśniowe, wywołująca uczucie zadowolenia i radości, działająca pobudzająco.
Wyróżniamy kilka grup metod ze względu na funkcje, jakie pełni muzyka w terapii:
1.Odreagowująco-wyobrażeniowe oraz aktywizujące emocjonalnie poprawiająca koordynację słuchowo-ruchowo-wzrokową , postawę, dotleniająca organizm, zwiększająca napięcie mięśniowe, wywołująca uczucie zadowolenia i radości, działająca pobudzająco.
2.Treningowe- mające na celu nauczenie usuwania napięć psychofizycznych np. poprzez trening autogenny Shultza lub Jacobsona, gdzie uczeń ma uzyskać umiejętność dowolnego rozluźnienia napięć mięśni, regulowania funkcji wegetatywnych, neutralizowania świadomości i uwalniania jej od nieprzyjemnych stanów napięciowych.
3.Relaksacyjne- polegająca na stosowaniu zestawu nagrań muzycznych działających kojąco i odprężająco. Między innymi wykorzystujemy wolne, melodyjne i spokojne utwory np. Bacha, Haydna, Mozarta, Beethovena i Chopina.
4.Komunikatywne- związane z uczuciem komunikacji społecznej. W trakcie rozmaitych zadań muzycznych uczeń uczy się nowych zachowań społecznych i emocjonalnych, np. uczy się współdziałania, empatii, odpowiedzialności.
5.Kreatywne w postaci improwizacji instrumentalnej, wokalnej i ruchowej. Do tej grupy należy elementarne muzykowanie wg metody Orffa, podczas której realizuje się proste formy muzyczne na instrumentach muzycznych.
6.Psychodeliczne, kontemplacyjne- odpowiednio dobrany program muzyczny może wywołać intensywne przeżycie piękna, uczucie wzniosłości, wizualizację wyobrażeń.

Uczestnicząc w zajęciach z muzykoterapii uczniowie mają większą szansę, aby pokonywać swoje deficyty i zaburzenia, pokazać swoje potrzeby, oddalić wszystko co nieprzyjemne i osiągnąć rzadko dostępny na co dzień sukces.

SOSW w Węgorzewie