Prace Koła Fotograficznego
wykonane pod opieką pani Małgorzaty Piskorz

"LUDZIE