Tu realizowany jest projekt Restauracja i Modernizacja

Aktualności - rok szkolny 2013/2014

Uroczyste podsumowanie projektu
Dodano:2.08.2014

Uroczyste podsumowanie międzynarodowego projektu w SOSW
30 lipca br. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgorzewie” dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Beneficjentem projektu był Powiat Węgorzewski, a partnerem zagranicznym Rejon Ozierski. Działania, które były realizowane w ramach projektu dotyczyły bezpośrednio Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie (SOSW) oraz Szkoły Podstawowej w Uszakowie. Projekt był realizowany w okresie od 01.11.2012 do 31.08.2014. Budżet projektu wyniósł 593 727,31 Euro, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 534 354,58 Euro. Projekt ze strony Powiatu koordynowała pani Lidia Czerniewicz przy współpracy z panem Andrzejem Raczkowskim – dyrektorem SOSW i panią Barbarą Dawcewicz – pełnomocnikiem ds. promocji i współpracy zagranicznej. Uroczyste podsumowanie projektu rozpoczęto hymnami narodowymi Federacji Rosyjskiej i Rzeczpospolitej Polskiej oraz hymnem Unii Europejskiej w wykonaniu Chóru „MODERATO” pod dyrekcją Heleny Błudzień i akompaniamencie Mirosława Błudnia (dyrektora WCK). Po odśpiewaniu hymnów chór zaprezentował publiczności kilka utworów o charakterze ludowym. Następnie Starosta Węgorzewski pani Halina Irena Faj i pan Jerzy Litwienienko – Przewodniczący Rady Powiatu uroczyście powitali zaproszonych gości, w tym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego pana Jarosława Słomę, przedstawicielkę Wojewody panią Bożenę Jurkowską, Konsula RP w Kaliningradzie pana Ryszarda Sosińskiego, pana Wiesława Pietrzaka Radnego Sejmiku Woj. Warmińsko-Mazurskiego, Burmistrza Węgorzewa pana Krzysztofa Piwowarczyka, przedstawicielki Wspólnego Sekretariatu Technicznego z Warszawy - panią Małgorzatę Woźniak – kierownika oraz panią Aleksandrę Makowiecką – specjalistę ds. promocji oraz członków delegacji z rejonu Ozierskiego, której przewodniczył pan Aleksandr Wybornov - Zastępca Starosty Ozierskiego. Wśród zaproszonych gości byli również przewodniczący rad oraz ich członkowie, komendanci policji i straży pożarnej oraz kierownicy jednostek powiatowych. Po powitaniu gości Starosta przedstawiła działania inwestycyjne i tzw. „miękkie” zrealizowane w ramach projektu. Informację o SOSW i efektami realizacji międzynarodowego projektu przedstawił pan Andrzej Raczkowski – dyr. SOSW oraz pani Irina Dudukjan – dyr. Szkoły w Uszakowie ( część „miękka” projektu po stronie polskiej i rosyjskiej). Bardzo miłym akcentem podsumowania projektu było symboliczne przecięcie wstęgi z udziałem gospodarzy i zaproszonych gości, w tym partnerów z rejonu Ozierskiego. W trakcie trwania uroczystości odbywał się Festyn rekreacyjno-sportowy, z udziałem dzieci z Węgorzewa oraz z Ozierska ( 50 osób), którzy przebywali w Węgorzewie na dwutygodniowym obozie rehabilitacyjno-wypoczynkowym, zrealizowanym w ramach projektu. Część sportowa i rekreacyjną prowadził pan Władysław Żerucha. Uroczystość w SOSW urozmaiciły również stoiska promocyjne wystawione przez pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim, Powiatowego Domu Samopomocy oraz przedstawicielki Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Litwa-Polska-Rosja 2007-2014. Wszyscy uczestnicy tej uroczystości zostali zaproszeni na lunch, podczas którego można było obejrzeć prezentację multimedialną, na której zarejestrowano zrealizowane w ramach projektu działania. Część oficjalną uroczystości odbywających się w SOSW prowadziła pani Barbara Dawcewicz, natomiast część artystyczną przygotowaną przez Węgorzewskie Centrum Kultury prowadziła pani Marta Korbus . Niezwykle piękne było wystąpienie solistki rosyjskiej Poliny Annienkowej, która zaprezentowała 3 utwory, Oli Kalfas, grupy z GOK Budry, grupy tanecznej „Dayton i „ Impuls„ z WCK oraz dzieci z Ozierska (uczestników obozu) . Goście honorowi oraz delegacja z Ozierska uczestniczyła również w rejsie statkiem Żeglugi Mazurskiej, podczas którego podano gościom obiad oraz zaprezentowano Wielkie Jeziora Mazurskie. Rejs zakończono w Sztynorcie z prezentacją planów dotyczących rewitalizacji pałacu Lehndorffów. Starosta Węgorzewski Pani Halina Irena Faj składa podziękowania wszystkim pracownikom i nauczycielom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego za współpracę przy realizacji projektu oraz partnerom z rejonu Ozierskiego, którzy umożliwili jego realizację i zrobili to w sposób najlepszy z możliwych. Ta informacja została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa –Polska -Rosja 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Powiatu Węgorzewskiego i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.
Ta informacja została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Powiatu Węgorzewskiego i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.
Program Współpracy Transgranicznej
Dodano:27.06.2014

Międzynarodowa wymiana w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
Po oddaniu do użytku uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgorzewie nowej sali gimnastycznej, dwóch boisk i placu zabaw rozpoczęła się wymiana transgraniczna i organizacja międzynarodowych imprez z udziałem dzieci i nauczycieli z Polski i Rosji. Działania odbywają się w ramach drugiego, tak zwanego miękkiego etapu projektu: „Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Węgorzewie” współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-20013.
3 czerwca w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgorzewie zostały rozegrane zawody sportowe. W imprezie wzięło udział 50 uczniów z SOSW oraz 50 uczniów ze szkół w Uszakowie i Oziersku (Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej). Zawodnikami opiekowało się 10 pedagogów z Rosji oraz 10 z Polski.
Imprezę zainaugurowali Starosta Węgorzewski Halina Faj oraz dyrektor SOSW Andrzej Raczkowski. Młodzi sportowcy rywalizowali ze sobą w wielu konkurencjach indywidualnych i zespołowych np.: biegu wahadłowym 4x10 m, rzucie do kosza, biegu przełajowym na dystansie 700, przeciąganiu liny czy bardzo emocjonującym meczu ringo. Najlepsi zawodnicy otrzymali medale i dyplomy a dyrektorzy placówek z Węgorzewa i Uszakowa odebrali pamiątkowe puchary.
Okazja do sportowego rewanżu nadarzyła się już dwa dni później. 5 czerwca drugą edycję zawodów zorganizowała szkoła w Uszakowie. Po uroczystym powitaniu zawodników z Węgorzewa, przeprowadzonym zgodnie z ceremoniałem olimpijskim, rozegrano konkurencje sportowe, po których organizatorzy zafundowali uczestnikom niespodziankę w postaci zabawy w parku linowym w Oziersku. Atrakcji nie zabrakło zarówno starszym jak i najmłodszym uczestnikom spotkania.
Kolejnym działaniem zrealizowanym w ramach projektu były warsztaty szkoleniowe dotyczące „Wykorzystania nowoczesnych metod terapeutycznych w pracy z dziećmi z trudnościami w nauce” zorganizowane w SOSW w dniach 7-8 czerwca. W szkoleniu uczestniczyło 20 nauczycieli z Uszakowa oraz 20 pedagogów z powiatu węgorzewskiego. Podczas prelekcji słuchacze zapoznali się z nowoczesnymi metodami pracy z dziećmi z trudnościami w nauce stosowanymi w węgorzewskim Ośrodku. Po części teoretycznej przyszedł czas na oglądanie pracowni terapeutycznych i praktyczne ćwiczenia z wcześniej omawianych metod. Wspólna kolacja i późniejsze zwiedzanie najpiękniejszych miejsc w okolicach Węgorzewa były okazją do dalszej wymiany doświadczeń i spostrzeżeń związanych z pracą oraz integracji polskich i rosyjskich pedagogów. Uczestnicy warsztatów wysoko ocenili merytoryczny i organizacyjny poziom spotkania.
Przedwakacyjną wymianę zakończyła trzydniowa wycieczka zagraniczna z udziałem 40 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgorzewie oraz 40 uczniów ze szkoły w Uszakowie, pod opieką 8 pedagogów z Polski oraz 8 z Rosji. Między 12 a 14 czerwca dzieci zwiedziły Kaliningrad, Malbork oraz Trójmiasto. Duże wrażenie na wycieczkowiczach zrobiło Muzeum Światowego Oceanu, muzealny okręt podwodny B-413, statek badawczy „Witiaź” oraz Muzeum Bursztynu w Kaliningradzie. Nikt nie pozostał też obojętny na opowiadane przez przewodnika tajemnice krzyżackiego zamku w Malborku. W programie wyjazdu nie zabrakło również innych atrakcji w postaci spektaklu w Teatrze Muzycznym w Gdyni, zabawy na basenie w Mikołajkach i gdańskim ZOO oraz integracji przy wspólnym ognisku.
Ostatnim elementem projektu będzie zorganizowany w SOSW dwutygodniowy turnus wypoczynkowo – terapeutyczny dla 50 dzieci z Obwodu Kaliningradzkiego w drugiej połowie lipca.
Ta informacja została przygotowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Powiatu Węgorzewskiego i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.
Wizyta w gospodarstwie "Zielone Wzgórze"
Dodano:26.06.2013
29 maja 2014 r. odbyła się wycieczka edukacyjna do Gospodarstwa Agroturystycznego "Zielone Wzgórze". W wycieczce wzięło udział 40 uczniów i 8 opiekunów z naszego Ośrodka.
Wyjazd został zorganizowany w ramach realizacji projektu ekologicznego pt. „Chronię i kształtuję środowisko przyrodnicze”.
Na terenie gospodarstwa uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjno-rekreacyjnych i terapeutycznych. Poszerzyli swoja wiedzę przyrodniczo-ekologiczną. Podczas silvoterapii uczestniczyli w pieszej wycieczce do lasu zasadzonego przez właściciela gospodarstwa pana Grzegorza Krasnoborskiego, który pięknie opowiadał o znajdujących się tam roślinach i zwierzętach. Pod okiem Pani Oli Krasnoborskiej zbieraliśmy do naszych wiklinowych koszyków różne „dary lasu”. Potem nasze trofea przydały się nam do wykonania plakatów pt.” Magiczny las”. Z prac-plakatów powstała piękna wystawa. W malowniczym plenerze gospodarstwa odbyły się też zajęcia ruchowe pt. „Malowanie szyszką”. W międzyczasie mogliśmy skonsumować ekologiczną żywność domowej produkcji: razowy chleb ze smalcem, drożdżowe bułeczki i kompot.
Pobyt w gospodarstwie zakończył się ogniskiem z kiełbaskami i próbą śpiewania przy akompaniamencie gitary. Wyjechaliśmy stamtąd najedzeni, wypoczęci i wyposażeni w dodatkową wiedzę i doświadczenia z zakresu ekologii .

Iza Jachamiak

Wycieczka do Kaliningradu
Dodano:18.06.2013
W dniach 12-14 czerwca nasi uczniowie odbyli bardzo atrakcyjną wycieczkę zorganizowaną w ramach programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Uczestnicy wycieczki odwiedzili między innymi Hotel Gołębiewski w Mikołajkach, Kaliningrad, Trójmiasto i Malbork. Mieli również okazję ponownie spotkać się z rówieśnikami z Rosji. Wkrótce więcej informacji.

Administrator

Zawody sportowe w ramach Projektu ...
Dodano:16.06.2014
W dniu 03.06.2014 w ramach projektu: „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgorzewie” będącego elementem Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 w naszej placówce zostały rozegrane zawody sportowe. Udział w nich wzięli uczniowie SOSW oraz dzieci i młodzież ze szkół w Uszakowie i Oziersku (Rosja). Po przywitaniu naszych gości przez Starostę Powiatu Halinę Faj, koordynatora Projektu Lidię Czerniewicz oraz dyrektora SOSW Andrzeja Raczkowskiego rozpoczęła się prawdziwa sportowa rywalizacja. W pierwszej części zawodów zostały rozegrane konkurencje indywidualne: bieg wahadłowy 4x10 m, rzut do kosza, bieg przełajowy na dystansie 700 , tor przeszkód, rzut piłką lekarską, rzut do celu oraz strzał do bramki. Było wiele śmiechu, zabawy oraz oczywiście sportowych emocji. Po przewie, w czasie której zawodnicy mogli posilić się słodkim poczęstunkiem i uczestniczyć w zabawach integracyjnych zostały rozegrane konkurencje zespołowe: sztafeta 10x60 m, przeciąganie liny i bardzo emocjonujący mecz ringo. Mecz był dla naszych rosyjskich gości był prawdziwym wyzwaniem, gdyż wcześniej nie znali tej dyscypliny. Po zakończeniu zawodów czołowi zawodnicy otrzymali medale i dyplomy a dyrektorzy placówek odebrali pamiątkowe puchary. Uczniowie z Rosji byli bardzo zadowoleni z przyjazdu do naszej szkoły i obiecali nam rewanż w ringo podczas naszej rewizyty.

Administrator

Zawody sportowe w Rosji
Dodano:12.06.2013
W dniu 5 czerwca delegacja naszego Ośrodka wzięła udział w zawodach sportowych w ramach „Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa- Polska-Rosja 2007-20013” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej. Wkrótce więcej informacji a na razie zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej imprezy. .

Administrator

Warsztaty szkoleniowe w ramach Projektu
Dodano:11.06.2013
W dniach 7-8 czerwca 2014r. w ramach „Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa- Polska-Rosja 2007-20013” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Węgorzewie odbyły się warsztaty szkoleniowe, których tematyka dotyczyła wykorzystania nowoczesnych metod terapeutycznych w pracy z dziećmi z trudnościami w nauce. W warsztatach, oprócz zainteresowanych pedagogów z powiatu węgorzewskiego udział wzięło 20 nauczycieli i terapeutów z Uszakowa (obwód Kaliningradzki). Konferencję otworzyli starosta powiatu węgorzewskiego Halina Faj oraz dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Andrzej Raczkowski. Sześcioro prelegentów z SOSW przybliżyło specyfikę pracy nowoczesnymi metodami stosowanymi w Ośrodku. Pani pedagog ze szkoły w Uszakowe zapoznała uczestników z organizacją i prowadzonymi formami zajęć w tamtejszej szkole. Po części teoretycznej uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzenia pracowni terapeutycznych i praktycznego zapoznania się ze specyfika prowadzonych zajęć terapeutycznych wcześniej omawianymi metodami. Wspólny obiad, kolacja oraz zwiedzanie najpiękniejszych miejsc naszej okolicy były czasem na wymianę doświadczeń i spostrzeżeń związanych z pracą. .

Danuta Bobińska

100 rocznica wybuchu I wojny św.
Dodano:9.06.2014
W 2014 roku obchodzona jest 100 – Rocznica Wybuchu I Wojny Światowej. W 1914 roku Polska nie istniała na mapie świata. Była podzielona między trzy zaborcze państwa: Prusy, Austrię i Rosję. Fakt, że zaborcy rozpoczęli walkę między sobą miał dla przyszłości Polski duże znaczenie. Sytuacja ta doprowadziła do powstania w społeczeństwie polskim orientacji politycznych różniących się poglądami na sprawę niepodległości Polski. W latach 1914 – 1918 Polacy walczyli na różnych frontach i w różnych armiach. W wyniku I wojny światowej Polska odzyskała niepodległość po 123 latach. W związku z tymi obchodami powstała wystawa, która składa się z 8 plansz dotyczących tego wydarzenia. Z wystawą można się zapoznać i obejrzeć na I piętrze w budynku Gimnazjum.

Wystawę przygotowały:
Alina Kondzior Irena Woronka

Wiosenne sprzątanie
Dodano:28.05.2014
24 maja uczniowie oraz nauczyciele wzieli udział w akcji "Sprzątanie Świata". W czasie prac porządkowych towarzyszyło nam piękne i ciepłe wiosenne słońce. Kilkoro uczniów z powodzeniem wcieliło się w rolę ogrodników. Tego dnia dosadzono 32 sadzonki na Ścieżce Edukacyjno-Ekologicznej. Sadzonki zakupiono w ramach realizacji Programu z zakresu edukacji ekologicznej: "Chronię i kształtuję środowisko przyrodnicze" dofinansowanego przez Powiat Węgorzewski.

Uczniowie

Konkurs historyczny
Dodano:25.05.2014
27 V 2014 roku w naszym Ośrodku odbył się międzyszkolny konkurs humanistyczny pod hasłem,, Bogowie starożytnej Grecji i Rzymu”. W konkursie wzięło udział po dwóch reprezentantów z każdej klasy. Konkurs składał się z II etapów. Z I etapu wyłoniono dwie osoby: Katarzynę Tyską z klasy III Gimnazjum i Karolinę Rutkowską z klasy II Gimnazjum, które uzyskały najwyższą sumę punktów i przeszły do II etapu . W dogrywce walczyły: Małgorzata Ziembal z klasy I ZSZ i Weronika Rutkowska z klasy VI Szkoły Podstawowej. Wyniki konkursu:
I miejsce – Katarzyna Tyska z klasy III Gimnazjum
II miejsce – Karolina Rutkowska z klasy II Gimnazjum
III miejsce - Weronika Rutkowska z klasy VI Szkoła Podstawowa.
Gratulujemy!!!

Administrator

Wycieczka do Leśnej Szkoły w Srokowie
Dodano:25.05.2014
W dniu 15 maja 40 uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego wraz z opiekunami wzięło udział w wycieczce do „Szkoły Leśnej”w Nadleśnictwie Srokowo. Wycieczka odbyła się w ramach projektu „ Chronię i kształtuję środowisko przyrodnicze” finansowanego przez Starostwo Powiatowe w Węgorzewie. „Leśna Szkoła” znajduje się na terenie posesji nadleśnictwa. Jest to ogródek dendrologiczny w którym rosną różne gatunki drzew i krzewów, znajdują się tablice informacyjne i ciekawe ekspozycje. Po ścieżce przyrodniczej oprowadzała nas pani Irena Dziadom - specjalista służby leśnej. W sposób ciekawy i przystępny omawiała poszczególne etapy ścieżki. Zapoznawała uczniów z różnymi gatunkami drzew i krzewów. Uczniowie mogli dowiedzieć się również, jak oblicza się wiek drzewa, jaką funkcję pełni las, poznać rodzaje lasów oraz wiele innych ciekawostek związanych z lasem. Otrzymali też mapy przyrodnicze. „Leśna Szkoła” cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów. Po zwiedzeniu ścieżki udaliśmy się na wyznaczony w lesie parking, gdzie pracownicy leśnictwa przygotowali nam ognisko.

Administrator

Festiwal Ekologiczny w Kętrzynie
Dodano:25.05.2014
W dniu 17 maja reprezentacja naszego Ośrodka wzięła udział w Festiwalu Ekologicznym powiatu kętrzyńskiego. Zdjęcia z tej imprezy do obejrzenia w Galerii.

Administrator

Konkurs Pięknego Czytania w Giżycku
Dodano:23.05.2013
W dniu 21 maja 2014r.pięciu uczniów naszego Ośrodka wzięło udział w X Wojewódzkim Konkursie Pięknego Czytania w Giżycku. Celem konkursu było kształcenie umiejętności pięknego czytania, nabycie umiejętności wyrażania siebie w różnorodny sposób oraz propagowanie czystości języka polskiego. W konkursie wzięło udział 24 uczniów.Komisja miała "twardy orzech do zgryzienia" bowiem uczniowie zaprezentowali naprawdę wysoki poziom.Najlepsza okazała się nasza uczennica - Weronika Rutkowska, która wszystkich zachwyciła niezwykle ciekawą interpretacją fragmentu książki pt."Alicja w krainie czarów". Natomiast drugie miejsce zajęła Karolina Śliwa, przedstawiając "Pinokia".

Anna Kowalewska

Delegacja rejonu Ozierskiego w Węgorzewie
Dodano:8.05.2013
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgorzewie

Wizyta delegacji z Powiatu w Oziersku i w Kaliningradzie

Halina Irena Faj – Starosta Węgorzewski, Pan Andrzej Raczkowski – Dyrektor SOSW iPani Barbara Dawcewicz - Pełnomocnik ds. promocji, kontaktów zagranicznych i sportu . W spotkaniu ze strony Administracji Rejonu Ozierskiego uczestniczyli: Pani Dudukjan Irina Gienadiewna – Dyrektor Szkoły w Uszakowie ( Rejon Ozierski). Pan Paweł Rajskij - Koordynator projektu pracownik Administracji Rejonu Ozierskiego i Pan Paweł Jelizarow – Radny Rady Rejonowej w Oziersku. Podczas spotkania omówiono min. terminy oraz sposób realizacji najbliższych tzw. miękkich działań zaplanowanych do realizacji w projekcie w 2014 r., w których będą uczestniczyli przedstawiciele z rejonu Ozierskiego, w tym dzieci i pedagodzy. Na spotkaniu z pedagogami z rejonu Ozierskiego (Szkoła Uszakowo), którzy wezmą udział w projekcie Dyrektor SOSW Pan Andrzej Raczkowski wyjaśniał zasady realizacji poszczególnych działań ( wycieczka, warsztaty, zawody sportowe, obóz) oraz miejsce realizacji tych działań (noclegi, wyżywienie, wycieczki). Ponadto w czasie tego spotkania omówiono sposób współrealizacji V Międzynarodowego spływu kajakowego Węgorapa-Angrapa 2014, w tym skład reprezentacji z rejonu Ozierskiego w spływie, miejsca noclegów i wyżywienia po stronie rosyjskiej oraz termin i sposób podpisania deklaracji partnerstwa z organizatorami spływu. Po zakończonym spotkaniu w Oziersku delegacja Powiatu Węgorzewskiego pojechała do Kaliningradu celem uwzięcia udziału w uroczystościach związanych z obchodami Święta 3 Maja które zostały zorganizowane przez Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie. Była to też bardzo dobra okazja aby poznać osobiście nowego Konsula Generalnego pana Marcina Nosala, porozmawiać o działaniach dotyczących współpracy z partnerami z obwodu kaliningradzkiego, w tym o staraniach dotyczących uruchomienia nowego przejścia granicznego Perły-Kryłowo oraz przekazać mu materiały promocyjno-informacyjne o powiecie węgorzewskim.
Dokument ten został przygotowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Za treść tego dokumentu odpowiada całkowicie Powiat Węgorzewski i w żaden sposób nie może on być traktowany jako stanowisko UE lub Federacji Rosyjskiej.
Delegacja rejonu Ozierskiego w Węgorzewie
Dodano:28.03.2013
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgorzewie

Spotkanie z delegacją rejonu Ozierskiego

25 marca br. do Węgorzewa przyjechała trzyosobowa delegacja z rejonu Ozierskiego(Obwód kaliningradzki) na spotkanie Zespołu Realizującego Projekt „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgorzewie” ILPR.02.02.00-28-152/10-00. Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie oraz na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Węgorzewie. Udział w spotkaniu ze strony Powiatu Węgorzewskiego wzięli:
1. Halina Irena Faj – Starostwa Węgorzewski
2. Andrzej Raczkowski – Dyrektor SOSW
3. Lidia Czerniewicz – Koordynator projektu
4. Barbara Dawcewicz- Pełnomocnik ds. promocji, kontaktów zagranicznych i sportu
5. Paweł Łuczyn – Informatyk pracownik Starostwa, tłumacz jęz. rosyjskiego.
Ze strony Administracji Rejonu Ozierskiego:
1. Gugukjan Irina Gienadiewna – Dyrektor Szkoły w Uszakowie ( rejon Ozierski).
2. Paweł Lejkowskij- Koordynator projektu Administracja Rejonu w Oziersku
3. Rusłan Gugukjan – Radny Rady Miejskiej w Oziersku
Podczas spotkania omówiono min. zakres, terminy oraz szczegóły najbliższych przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu, w których będą uczestniczyli przedstawiciele z rejonu Ozierskiego, w tym dzieci i pedagodzy. Terminy najbliższych wydarzeń będą następujące:
- 12-14.06.2014r odbędzie się 3 dniowa wycieczka dla dzieci z Rosji i Polski ;
- 7- 8.06.2014 r. odbędą się warsztaty dla nauczycieli i terapeutów ;
- 15.05.2014r odbędą się zawody sportowe w Węgorzewie (Polska);
- 22.05.2014r. odbędą się zawody sportowe w Oziersku (Rosja).
- 16-30.07.2014r odbędzie się turnus rehabilitacyjno-terapeutyczny w SOSW w Węgorzewie:.
Ponadto goście odwiedzili kompleks sportowo-rekreacyjny w SOSW oraz najciekawsze miejsca i obiekty na terenie Węgorzewa.
Dokument ten został przygotowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Za treść tego dokumentu odpowiada całkowicie Powiat Węgorzewski i w żaden sposób nie może on być traktowany jako stanowisko UE lub Federacji Rosyjskiej.
Pierwszy dzień wiosny
Dodano:25.03.2013
W dniu 21 marca w naszej szkole odbyła się szkolna impreza z okazji pierwszego dnia wiosny. Impreza odbyła się pod hasłem "Rodzina To Siła". Uczniowie i nauczyciele świetnie bawili się w wielu ciekawych konkursach. Przebojem dnia okazał się mecz siatkówki nauczyciele kontra uczniowie.

Administrator

Wizyta w Oziersku
Dodano:24.03.2013
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgorzewie

Wizyta przedstawicieli Powiatu Węgorzewskiego w Oziersku i Szkole Podstawowej w Uszakowie

18 marca br. delegacja z Powiatu Węgorzewskiego w składzie :Halina Irena Faj – Starosta Węgorzewski, Andrzej Raczkowski - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie, Lidia Czerniewicz - Koordynator projektu, Barbara Dawcewicz – Pełnomocnik ds. promocji, kontaktów zagranicznych i sportu, spotkała się w Oziersku z partnerami z rejonu Ozierskiego, w tym ze Starostą panem Wiktorem Puzyrewskim celem omówienia kolejnych etapów realizacji projektu pn. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym” dofinansowanym ze środków PWT Litwa-Polska-Rosja (Obwód Kaliningradzki). Najważniejsza część projektu po stronie polskiej (inwestycyjna) w zasadzie jest już ukończona i w obecnej chwili zagospodarowywane są tzw. oszczędności w projekcie ( wymiana okien i ocieplenie sąsiadujących budynków, wymiana ogrodzenia). Uroczyste otwarcie kompleksu z udziałem zaproszonych gości z Obwodu Kaliningradzkiego, w tym rejonu Ozierskiego i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego nastąpi w II lub III kw. 2014r. Poza tym w 2014 roku zaplanowano w projekcie; 1-dniowe zawody sportowo-rekreacyjne dla dzieci z Węgorzewa (50 osób), które odbędą się w rejonie Ozierskim w Szkole Podstawowej w Uszakowie. Koszty organizacji zawodów pokrywa Samorząd rejonu Ozierskiego. W Węgorzewie natomiast odbędą się 14-dniowe warsztaty z udziałem dzieci i pedagogów z rejonu Ozierskiego, 2-dniowa konferencja z udziałem pedagogów z Ozierska i Węgorzewa oraz 3-dniowa wycieczka dla dzieci z rejonu Ozierskiego i Węgorzewa. Koszty zostaną pokryte w ramach projektu przez Powiat Węgorzewski. Obecnie partnerzy projektu uzgadniają terminy poszczególnych wydarzeń. Niepokojące jest to, że po stronie partnera, czyli z rejonu Ozierskiego po raz kolejny zmienia się koordynator, z którym współpracują pracownicy Starostwa Powiatowego w Węgorzewie. Zupełnie nową osobą jest też dyrektor Szkoły Podstawowej w Uszakowie. W marcu br. planowany jest przyjazd partnerów z rejonu Ozierskiego do Węgorzewa celem zapoznania się z warunkami lokalowi i samym Ośrodkiem, w którym będą realizowane przyszłe zadania.
Dokument ten został przygotowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Za treść tego dokumentu odpowiada całkowicie Powiat Węgorzewski i w żaden sposób nie może on być traktowany jako stanowisko UE lub Federacji Rosyjskiej.
Konkurs recytatorski w Łupkach
Dodano:23.03.2014
W dniu 20.03.2014r nasi uczniowie reprezentowali Ośrodek na V Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim w Łupkach.W tym roku motywem przewodnim były wiersze o przyjaźni.Do konkursu przystąpiło czterdziestu czterech uczniów z siedmiu placówek.Wszyscy podczas recytacji dostarczyli wielu wrażeń i emocji, a komisja doceniła dwóch naszych uczniów- wyróżnienie otrzymała Weronika Rutkowska i Michał Miszkiel.
Gratulujemy!

Anna Kowalewska

VI Wojewódzki Przegląd Piosenki
Dodano:20.03.2014
W dniu 12.03.2014 roku odbył się VI Wojewódzki Przegląd Piosenki. W tym roku tematem przewodnim były piosenki „Ze starego śpiewnika”. Gospodarzem imprezy był Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie. W tegorocznym przeglądzie wzięło udział aż 28 młodych wokalistów z 8 ośrodków specjalnych: z Nidzicy, Lidzbarka Warmińskiego, Miłakowa, Olsztyna, Iławy, Bartoszyc, Węgorzewa i Kętrzyna. Zgodnie z regulaminem imprezy każda placówka mogła zaprezentować maksymalnie czterech uczestników. Nasz ośrodek reprezentowały: w kategorii „GIMNAZJUM” Julita Kasińska z piosenką pt. „Rudy rydz”, a kategorii „SZKOŁA ZAWODOWA” Małgorzata Ziembal z piosnką pt. „Przeżyj to sam” i Natalia Stawicka z piosenką pt. „Ale to już było”, zaś najmłodszą naszą uczestniczką w kategorii „SZKOŁA PODSTAWOWA” była Weronika Rutkowska z piosenką pt. „Nie liczę godzin i lat”. Był to nasz debiut, gdyż po raz pierwszy braliśmy udział w tym przeglądzie, jednak od razu z wielkim sukcesem- I MIEJSCE zajęła Małgorzata Ziembal. Poziom konkursu był bardzo wysoki, wszyscy uczestnicy nagradzani byli gromkimi brawami. Nasze wokalistki spisały się na medal, wszystkie zaśpiewały pięknie, a ich występy przyjęte były bardzo ciepło przez widownię, na której nie zabrakło gromkich owacji.

Basia Malanda

Bal karnawałowy 2014
Dodano:5.03.2014
27 lutego w internacie odbył się bal karnawałowy. Na bal przybyli m.in. księżniczka Karolina, książę Jarosław, damy dworu, dobra wróżka, cyganka, ksiądz, Czerwony Kapturek, gejsza, Indianin, murzyn, pirat, karatecy, budowlaniec prosto z pracy. Porządku pilnował zaprzyjaźniony policjant Hubert i ochroniarz Czarek. Tańce, korowody przeplatane były licznymi zabawnymi konkursami. Udział w konkursach nagradzany był słodyczami. Główna nagrodę za najciekawsze przebranie na balu dostali Małgosia Ziembal i Marcin Czubiński. Ponieważ bal odbył się w tłusty czwartek nie zabrakło słodkiego poczęstunku ... pączków.

Iwona Naruszko, Fot. Leszek Drozd

Rekrutacja 2014/15
Dodano:24.02.2014
Zasady naboru do szkół naszego Ośrodka na przyszły rok szkolny w zakładce Rekrutacja 2014/2015. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Administrator

Walentynki w internacie
Dodano:24.02.2014
W przeddzień Dnia Zakochanych w internacie odbyła się dyskoteka. W przerwach pomiędzy tańcami uczniowie chętnie brali udział w przygotowanych konkursach. Były m. in.: taniec z balonami, szukanie osoby z identyczną połową serca, taniec na gazecie, zabawa z krzesełkami, i oczywiście poczta walentynkowa. Po zabawach i tańcach było karaoke- młodzież śpiewała ulubione piosenki. Zabawa była wyśmienita.

Iwona Naruszko, Fot. Leszek Drozd

Otwarcie hali sportowej
Dodano:17.02.2014
W piątek 14 lutego nasza nowa hala sportowa została przekazana do użytkowania dla naszych uczniów. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Administrator

Wielka Orkiestra... 2014
Dodano:22.01.2014
Kolejny raz nasi uczniowie i nauczyciele aktywnie włączyli się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W niedzielę 12 stycznia nasza ekipa w składzie: Ola Liśniańska, Karolina Rutkowska, Katarzyna Tyska, Marta Plech wraz z opiekunami Anną Kowalewską i Beatą Czarnecką mimo niesprzyjającej pogody zebrały rekordową, największą kwotę ze wszystkich szkół biorących udział w akcji 2437 zł 98 groszy. Marta Plech zebrała najwięcej - 660,41 zł. Pozostałe dziewczyny zebrały nieznacznie niższe kwoty. Bardzo dziękujemy również Michałowi Kowalewskiemu, który bardzo aktywnie pomagał nam w kweście.
Dzięki! Do zobaczenia za rok! Sie Ma!

Samorząd Uczniowski

Warsztaty "Śmieciosztuka"
Dodano:17.01.2014
W ramach realizacji projektu ekologicznego pt. „Chronię i kształtuję środowisko przyrodnicze” w listopadzie, grudniu i styczniu odbyły się warsztaty artystyczno-ekologiczne pt. „Śmieciosztuka”. Były przeprowadzone w trzech edycjach. Za każdym razem wzięło w nich udział 12 uczniów SOSW, z różnych klas. Zajęcia odbywały się w pracowni artystycznej Ośrodka i każdorazowo trwały 3 godziny lekcyjne. Celem warsztatów była edukacja ekologiczna w zakresie recyklingu poprzez działania twórcze. Uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności potrzebne do przekształcenia niepotrzebnych pudełek, plastikowych butelek i makulatury na przedmioty dekoracyjno- użytkowe. Zajęcia były bardzo dobrze odebrane. Zdecydowana większość uczestników wyraziła chęć kontynuacji zajęć. Reakcje uczniów pokazały, że są chętni do pracy twórczej, że sprawia im ona wiele radości, zaspokaja potrzeby i wpływa relaksacyjnie. Wykonane prace zadziwiają pomysłowością i ujawniają talenty naszych uczniów do wykonywania „czegoś z niczego”. Uczestnikom warsztatów należą się wyrazy uznania za to, że nie tylko świetnie zaprezentowali swoje zdolności ale również stworzyli sympatyczną atmosferę zachęcającą do uruchomienia wyobraźni. Patrząc na wytwory ich pracy aż trudno uwierzyć, że powstały ze śmieci…

Administrator

Sztafeta Ortograficzna
Dodano:16.01.2014
Już po raz piaty nasi uczniowie zmagali się z ortografią. Tym razem do zawodów przystąpiły cztery drużyny.
Wyniki sztafety:
I miejsce – Aleksandra Leśniańska, Maciej Zieliński, Katarzyna Tyska
II miejsce – Weronika Rutkowska, Karolina Śliwa, Michał Miszkiel
III miejsce – Małgorzata Ziembal, Natalia Stawicka, Mateusz Józefowicz
IV miejsce – Damian Kowalski, Łukasz Ciszewski, Karolina Rutkowska
Wszystkim uczniom gratulujemy!!!

Administrator

Spotkania wigilijne
Dodano:15.01.2014
Zdjęcia ze spotkań wigilijnych w internacie i szkole.

Administrator

Spektakl profilaktyczny pt. "Siła"
Dodano:20.12.2013
W dniu 13 grudnia 2013r. wzięliśmy udział w I Przeglądzie Teatrów Amatorskich przygotowanym przez pana Tylendę z Urzędu Miasta. Przygotowaliśmy spektakl profilaktyczny pt.,,Siła''. Tematem przewodnim naszego występu była walka dobra ze złem, pokazanie przemocy, która niszczy nasze życie i wyzwala złe emocje. Nasza gra aktorska została doceniona. Zdobyliśmy II miejsce!!!! Cieszymy się z tego sukcesu i mamy apetyt na więcej. Już w głowach mamy pomysł na nowy spektakl.

Zespół "NEMEZIS"

Informacja z realizacji projektu
Dodano:9.12.2013
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgorzewie

INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU pn.: „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgorzewie” nr ILPR.02.02.00-28-152/10-00

Powiat węgorzewski informuje, iż w ramach projektu i zgodnie z umową na roboty budowlane w grudniu 2013 roku zakończono proces odbioru końcowego I Etapu robót budowlanych.
W I Etapie wykonano i odebrano:
- Salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem,
- Boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej,
- Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej,
- Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu obejmujące: modernizację szlaków komunikacyjnych (utwardzenie kostką brukową), tereny zielone, plac zabaw dla dzieci.
Etap II, który realizowany będzie w ramach oszczędności poprzetargowych uzyskanych w I Etapie, przewiduje:
- termomodernizację budynku szkolnego w Ośrodku, remont ogrodzenia Ośrodka od strony północnej, wymianę okien w schronisku, remont muru oporowego, budowę schodów przy murze oporowym, utwardzenie nawierzchni kostką brukową. W wyniku realizacji projektu powstanie nowy kompleks sportowo – rekreacyjny, na bazie którego w 2014 r. zostaną przeprowadzone 4 imprezy integracyjne dla uczniów i pedagogów z SOSW i ze Szkoły Podstawowej w Uszakowie ( Oziersk, Obwód Kaliningradzki):
- 14 – dniowy turnus rehabilitacyjny, udział w turnusie weźmie 50 dzieci z rejonu ozierskiego oraz 10 nauczycieli z Ośrodka w Uszakowie oraz nauczycieli z Ośrodka w Węgorzewie. Turnus będzie obejmował pracę z wychowankami Ośrodka w wybudowanym kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Węgorzewie.
- Zawody sportowo – rekreacyjne. Zaplanowano przeprowadzenie dwóch edycji zawodów. Udział w nich weźmie 100 uczestników (50 osób z rejonu Ozierskiego i 50 osób z powiatu węgorzewskiego). Każda z edycji odbędzie się w innym miejscu (SOSW w Węgorzewie i Oziersk lub Uszakowo w Obwodzie Kaliningradzkim).
- Warsztaty szkoleniowe dla pedagogów z Rosji i Polski, zaplanowano zorganizowanie warsztatów dla 40 osób ( 20 nauczycieli z rejonu Ozierskiego, 20 osób z powiatu węgorzewskiego).
- 3 - dniowa wycieczka dla dzieci z Polski i z Rosji.
Cel ogólny projektu: Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych i wyrównanie szans edukacyjnych mieszkańców powiatu węgorzewskiego i rejonu Ozierskiego.
Dokument ten został przygotowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Za treść tego dokumentu odpowiada całkowicie Powiat Węgorzewski i w żaden sposób nie może on być traktowany jako stanowisko UE lub Federacji Rosyjskiej.
Nowy numer NASZEGO EKSPRESU
Dodano:19.12.2013

Nowy numer "Naszego Ekspresu". Zapraszamy do lektury i udziału w konkursach.

Administrator

Konkurs "Ekologiczne ozdoby na choinkę"
Dodano:11.12.2013
WYNIKI I POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. „EKOLOGICZNE OZDOBY NA CHOINKĘ”
LAUREACI:
Kategoria I - uczniowie szkół podstawowych kl. I-III
I miejsce : Maria Rożnowska kl.I SP nr 1 w Węgorzewie
II miejsce : Szymon Wojtczuk kl. I SP nr 2 w Węgorzewie
III miejsce : Hubert Pszczoła kl. III SP w Sobiechach
Wyróżnienia:
• Kacper Ostrowski kl.0-3 A SP nr 3 w Węgorzewie
• Kondrat Siwek kl. I SP nr 2 w Węgorzewie
• Weronika Cichecka kl. III SP nr 1 w Węgorzewie
• Kornelia Rymszewicz kl. I SP nr 2 w Węgorzewie
• Mateusz Wojtkiewicz kl. II SP w Sobiechach
• Jakub Mróz kl. I SP w Sobiechach

Kategoria II – uczniowie szkół podstawowych kl.IV- VI
I miejsce : Hubert Bodnar kl. IV Szkoła Podstawowa w Sobiechach
II miejsce : Weronika Rutkowska kl. VI Szkoła Podstawowa nr 3 w Węgorzewie
III miejsce : Jakub Górniak kl. V SP nr 1 w Węgorzewie
Wyróżnienia :
• Kacper Maksymiuk kl. VI Szkoła Podstawowa w Sobiechach
• Mateusz Bodnar kl. V Szkoła Podstawowa w Sobiechach
• Daria Sienkiewicz kl. V SP nr 1 w Węgorzewie

Kategoria III – uczniowie gimnazjów I miejsce : Julia Balewicz kl. II Gimnazjum w Węgorzewie
II miejsce : Karolina Rutkowska kl. II B Gimnazjum w SOSW w Węgorzewie
III miejsce : Julita Kasińska kl.I- III A Gimnazjum w SOSW w Węgorzewie
Wyróżnienia :
• Paulina Tyska kl. I-III C Gimnazjum w SOSW w Węgorzewie
• Justyna Gulmantowicz kl.I-III A Gimnazjum w SOSW w Węgorzewie
• Paweł Charaman kl. I-III C Gimnazjum w SOSW w Węgorzewie

Kategoria IV – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
I miejsce : Klaudia Niewiadomska kl. III A Szkoła Przysposabiająca do Pracy
II miejsce : Małgorzata Ziembal kl.I Zasadnicza Szkoła Zawodowa w SOSW
III miejsce : Edyta Wowak kl. I Zasadnicza Szkoła Zawodowa w SOSW

Komisja konkursowa

Wycieczka do Gimnazjum Helwinga
Dodano:11.12.2013
Zdjęcia z wycieczki do Gimnazjum im. Helwinga do obejrzenia w Galerii. Zapraszamy.

Administrator

Andrzejki Muzyczne w internacie
Dodano:11.12.2013
28 listopada w naszym Ośrodku odbyły się Andrzejki Muzyczne. Przygotowany program był bardzo bogaty. Na początek były konkurencję sprawnościowe, wyczynowe, integracyjne. Wycieczka do zoo, taniec z balonem, jedzenie jabłka bez używania rąk, gwizdanie po jedzeniu, taniec z krzesłami. Zabawa była wyśmienita. Po konkursach wyłoniliśmy króla. Został nim Łukasz Ciszewski a królową którą została Weronika Rutkowska. Następnym punktem programu było KARAOKE - spiewaliśmy ulubione piosenki. Na koniec odbyła się dyskoteka, bawiliśmy się cudownie. Andrzejki były wspaniałe. Mamy nadzieję że zabawę powtórzymy za rok.

Samorząd uczniowski

Informacja z realizacji projektu
Dodano:9.12.2013
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgorzewie

INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU pn.: „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgorzewie” nr ILPR.02.02.00-28-152/10-00

Dzięki możliwości wykorzystania oszczędności poprzetargowych i rezerwy zaplanowanej w budżecie projektu, Powiat Węgorzewski mógł zaplanować kolejne roboty budowlane na terenie SOSW w Węgorzewie. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: SIŁKOWSKI BUDOWNICTWO OGÓLNE, Grzegorz Józef Siłkowski, ul. Żeromskiego 14, 19-500 Gołdap. Dnia 19 listopada 2013 r. w imieniu Powiatu Węgorzewskiego Pani Halina Faj – Starosta Węgorzewski, Pan Krzysztof Kołaszewski – Wicestarosta, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Doroty Agnieszki Sakowskiej, podpisano umowę na wykonanie II Etapu robót budowlanych w SOSW w Węgorzewie. W ramach II Etapu robót zostanie przeprowadzona termomodernizacja budynku szkolnego, remont ogrodzenia Ośrodka od strony północnej, wymiana okien w budynku schroniska nr III, budowa schodów przy murze oporowym stanowiących dojście do nowobudowanej sali gimnastycznej i budynku szkoły, remont muru oporowego oraz utwardzenie 460 m² nawierzchni kostką betonową. W wyniku realizacji projektu powstanie nowy kompleks sportowo – rekreacyjny, na bazie którego w 2014 r. zostaną przeprowadzone imprezy integracyjno – sportowe dla uczniów i pedagogów z Polski i Rosji, reprezentujących SOSW w Węgorzewie oraz Szkołę Podstawową w Uszakowie (Oziorsk, Obwód Kaliningradzki.
Dokument ten został przygotowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Za treść tego dokumentu odpowiada całkowicie Powiat Węgorzewski i w żaden sposób nie może on być traktowany jako stanowisko UE lub Federacji Rosyjskiej.
Zakończenie projektu "RESTAURACJA ..."
Dodano:9.12.2013
Tu realizowany jest projekt Restauracja i Modernizacja
Mistrzostwa powiatu w tenisie
Dodano:4.12.2013
W dniu 25.11.2013 odbyły się Mistrzostwa Powiatu Węgorzewskiego Szkół Ponadpodstawowych w Tenisie Stołowym. Nasi uczniowie brali w nich udział w składzie: Dziewczęta: Małgorzata Ziembal, Edyta Wowak. Chłopcy: Łukasz Ciszewski, Maciej Zieliński Dziewczęta zajęły 4 miejsce, natomiast chłopcy 5 miejsce w swoich kategoriach.
W dniu 27.11.2013 odbyły się Mistrzostwa Powiatu Węgorzewskiego Szkół Podstawowych. Naszą szkołę reprezentowali: Karolina i Weronika Rutkowska oraz Jarosław Damszel i Damian Liśniański. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy zajęli 4 miejsce w swoich kategoriach.
W dniu 28.11.2013 odbyły się Mistrzostwa Powiatu Węgorzewskiego Szkół Gimnazjalnych. Nasi uczniowie brali w nich udział w składzie: Karolina Rutkowska, Julita Kasińska, Łukasz Ciszewski, Maciej Zieliński Dziewczęta zajęły 4 miejsce, natomiast chłopcy 5 miejsce w swoich kategoriach.
Opiekunem naszych zawodników w trakcie wszystkich zawodów był Ireneusz Kubiszyn.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom bardzo dobrych występów i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

Ireneusz Kubiszyn

„Dbam o naszą Ziemię” - festiwal w Budrach
Dodano:27.11.2013
W dn 22.11.2013r. w GOK w Budrach odbył się konkurs Eko-piosenki. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych i podniesienie poziomu wiedzy z dziedziny ekologii i ochrony środowiska naturalnego wśród dzieci i młodzieży. Emocji było mnóstwo, gdyż występień było aż 31- soliści i zespoły. Dowiedliśmy , że uczennice naszego Ośrodka są bardzo muzykalne i zdobyliśmy I miejsce. W konkursie wzięły udział: Małgorzata Ziembal, Natalia Stawicka, Weronika Rutkowska, Ola Liśniańska, Karolina Śliwa, Julita Kasińska. Podczas konkursu była wspaniała atmosfera, dobry poczęstunek , nie zabrakło ciepłych słów i pochwał pod naszym adresem. Z radością w sercu i dobrymi nagrodami wróciliśmy do Ośrodka.

Barbara Malanda

Przegląd Kulturalny Szkół
Dodano:27.11.2013
X Manewry Kulturalne
Już po raz dziesiąty odbył się Przegląd Twórczości Artystycznej Młodzieży Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych. W dniu 21.XI.2013 roku zaprezentowało się siedem szkół. Każda placówka przedstawiła swój dorobek artystyczny. Od 2 grudnia w siedzibie Starostwa Powiatowego odbędzie się także wystawa prac plastycznych. Zachęcamy do obejrzenia naszych wytworów wyobraźni.

Uczniowie

Święto Ośrodka
Dodano:21.11.2013
63 lata… a my ciągle młodzi
W dniu 15 listopada nasz Ośrodek obchodził 63 urodziny. Z tej okazji przybyli w nasze progi związani ze szkołą goście, rodzice, przedstawiciele powiatu węgorzewskiego, gminy Węgorzewo i Pozezdrze oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji.
Tradycyjnie obchody rocznicy rozpoczęliśmy Mszą Świętą. Kolejnym punktem programu była część oficjalna. Dyrektor SOSW Andrzej Raczkowski uroczyście powitał wszystkich zebranych gości, przedstawił osiągnięcia placówki i wręczył pracownikom nagrody za wzorową pracę. Uczniowie klas pierwszych przystąpili do ślubowania, a nasi najmłodsi wychowankowie, czyli dzieci z oddziału przedszkolnego zostały pasowane na przedszkolaków.
Rozstrzygnięty konkurs plastyczny na projekt okładki do książki M. Konopnickiej wygrała Weronika Rutkowska z VI klasy Szkoły Podstawowej SOSW. Część artystyczną rozpoczęliśmy od przybliżenia twórczości naszej patronki M. Konopnickiej. Następnie wystąpiły „Skrzaty” i „Krasnale” z działającego przy Ośrodku Przedszkola Niepublicznego „Jesteś”, które zauroczyły wszystkich swoich śpiewem. Nasi uczniowie wykazali się dużym talentem muzycznym, autorskim, tanecznym i sportowym, porywając publiczność do wspólnej zabawy.
Cała uroczystość zakończyła się smacznym poczęstunkiem, na którym nie zabrakło urodzinowego tortu.

Agnieszka Pissarek, Fot. Leszek Drozd

Nowy numer NASZEGO EKSPRESU
Dodano:18.11.2013

Nowy numer "Naszego Ekspresu". Zapraszamy do lektury i udziału w konkursach.

Administrator

Wycieczka do rezerwatu przyrody
Dodano:14.11.2013
Dnia 6 listopada odbyliśmy bardzo ciekawą wycieczkę do rezerwatu przyrody „Jezioro Siedmiu Wysp”. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu ekologicznego pt. „Chronię i kształtuję środowisko przyrodnicze” a odbył się dzięki przychylności i w ramach współpracy z nadleśnictwem Borki. Organizatorem i przewodnikiem wycieczki był pracownik nadleśnictwa pan Daniel Doktór. Ciekawie i zachęcająco opowiadał nam o „ skarbach „ rezerwatu - zamieszkujących go zwierzętach i występujących tam roślinach. Podziwialiśmy zarówno bardzo stare drzewa jak i te młode świeżo nasadzone lub pochodzące z samosiejek. Dowiedzieliśmy się, że w na terenie rezerwatu znajdują się rzadkie gatunki ptaków, owadów, i roślin. Można tam spotkać żółwia i raka błotnego , konika polskiego, bobra, łosia, borsuka, wydrę ,orła bielika, żmiję zygzakowatą i wiele innych. Dowiedzieliśmy się, że w Europie jest niewiele takich miejsc jak zwiedzany przez nas rezerwat i w związku z tym ważne jest aby o nie dbać i je chronić. Pobyt w rezerwacie zakończył się ogniskiem z kiełbaskami. Wyjechaliśmy stamtąd najedzeni, wypoczęci, wyposażeni w czasopisma „Natura” wydawane przez Towarzystwo Miłośników Przyrody Warmii i Mazur oraz zachęceni by podobną wycieczkę powtórzyć wiosną.

Uczniowie

Konkurs plastyczny
Dodano:13.11.2013
13 listopada rozstrzygnięto konkurs plastyczny na projekt okładki książki Marii Konopnickiej. Wpłynęły aż 33 prace. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie w czasie obchodów Święta Ośrodka 15 listopada.

Administrator

Halloween
Dodano:10.11.2013
W ostatni dzień października uczniowie klas młodszych poznawali zabawy i tradycje związane z Halloween. Zapraszamy do ogladania zdjęć z tej imprezy.

Administrator

Zabawa muzyczna
Dodano:13.11.2013
W poniedziałek 28 października na sali gimnastycznej mieliśmy zabawę muzyczną. Poprowadzili ją goście z Ośrodka w Bartoszycach: zespół wokalny PROMYK i grupa taneczna NEONÓWKI. Dziękujemy im za bardzo dobrą zabawę przy wspólnym śpiewaniu przebojów i tańcu. Już nie możemy doczekać się kolejnej wspólnej imprezy :)

Koordynator imprezy - Leszek Drozd

Święto Niepodległości
Dodano:12.11.2013
8 listopada w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. Uczniowie w programie słowno-muzycznym przypomnieli wydarzenia z naszej historii które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Uczniowie pięknie recytowali wiersze oraz śpiewali pieśni patriotyczne.

Administrator

"Sprzątanie Świata 2013"
Dodano:12.11.2013
24 października 2013 r., w ramach corocznej akcji "Sprzątanie Świata", która w tym roku przebiegała w całej Polsce pod hasłem "Odkrywamy czystą Polskę" posprzątaliśmy teren naszej placówki. Impreza przebiegała w dobrych humorach, wszyscy chętnie pracowali. Zapraszamy do oglądania zdjęć.

Administrator

"Nie Ja, Nie Ty ..." - warsztaty
Dodano:10.11.2013
23 października 2013 r., w ramach kolejnej edycji programu: „Nie Ja, nie Ty, po prostu My” odbyła się impreza, służąca aktywizacji środowisk osób niepełnosprawnych na terenie powiatu węgorzewskiego. Tegoroczne spotkanie miało formę warsztatów rękodzielniczych pod nazwą: „Chcę i potrafię tworzyć sztukę.”. Uczestnikami tego wydarzenia byli podopieczni: Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olszewie, Powiatowego Domu Samopomocy w Węgorzewie oraz uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie. Podczas warsztatów uczestnicy mogli zapoznać się z nowymi technikami plastycznymi, nabyć nowe umiejętności i wymienić się doświadczeniami. Program obejmował następujące techniki: decoupage, filcowanie na mokro, lepienie w modelinie i malowanie na płótnie. Impreza odbyła się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego. Od samego początku wszyscy uczestnicy wykazywali się dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem. Praca twórcza przebiegała w sympatycznej i życzliwej atmosferze. Wykonane prace mówią same za siebie. Widać w nich duży potencjał i wrażliwość twórców. Wystawę prac można obejrzeć w starostwie Powiatowym w Węgorzewie. Warsztaty odbyły się w ramach projektu (realizacji zadania publicznego): „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.” finansowanego przez Powiat Węgorzewski przy współudziale Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Jesteś”.

Administrator

Ogólnopolski Tydzień Kariery
Dodano:23.10.2013
V OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY W SOSW.
W ramach Tygodnia Kariery uczestniczyliśmy (uczniowie klasy I, II i III Gimnazjum) w otwartych pokazach talentu w rękach. Pokazy odbyły się w Muzeum Kultury Ludowej. Mieliśmy możliwość zwiedzenia pracowni tkackiej, ceramicznej i kwiatów artystycznych.
Zainteresowanie twórczością było ogromne, każdy znalazł coś ciekawego dla siebie. Twórczość ludowa i talent w rękach rozbudziło w nas zaciekawienie i podziw dla zdolności artystycznych.
W dniu 17.10.2013r. uczestniczyliśmy w pokazach gastronomicznych. Swoje umiejętności prezentowali koledzy i koleżanki Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcący się na kierunku kucharz. Poznaliśmy kompletny strój kucharza. Zostaliśmy zapoznani z kolejnymi etapami pracy podczas przygotowania deseru.
Degustacja ciasta marchewkowego odbyła się na długiej przerwie. Było smacznie, co niewątpliwie zachęci nas do kontynuowania nauki w szkole zawodowej i ułatwi nam wybór zawodu.
W dalszej części dnia uczestniczyliśmy (uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej) w zajęciach praktycznych z absolwentem naszej Szkoły, a obecnie kucharzem w Kompleksie Hotelowym LOGOS w Augustowie. Jarek zaprezentował wykwintne potrawy restauracyjne. Byliśmy bardzo zaskoczeni w jaki sposób posługuje się nożem i jak szybko kroi wszelkie warzywa łącznie z cebulą. Każdy z nas systematycznie otrzymywał od Jarka zadania do wykonania. Było mnóstwo pracy i nie wiemy, kiedy minął czas praktyki i ten pozalekcyjny.
Przygotowane potrawy wyglądały imponująco. Były pyszne zupy: krem ze smażonych pomidorów oraz zupa cebulowa z grzankami, smakowite sałatki Caprezze i sałatka z kurczaka z sosem czosnkowym. Duże wrażenie zrobiły na nas polędwiczki w sosie kurkowym i sandacz zapiekany w boczku na pęczaku okraszanym. Nowością dla nas był tatar ze śledzia i śledź po żydowsku. Jednak nasze podniebienia najbardziej zdobyły desery. Sernik zapiekany w jabłku oraz mus z białej czekolady. Na koniec zajęć Jarek nagrodził wyróżniających się spośród nas firmowymi fartuchami. Podczas wspólnego gotowania opowiedział nam wiele interesujących historii z jego kariery szkolnej i zawodowej. Było ciekawie i smakowicie. Uczniowie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

Uczniowie SOSW w Węgorzewie

Dzień Edukacji Narodowej
Dodano:17.10.2013
W dniu 14 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji święta wszystkich pracowników oświaty. Były życzenia, kwiaty, program artystyczny oraz gromkie 100 lat odśpiewane przez wszystkich uczniów.

Administrator

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
Dodano:17.10.2013
Uczniowie kl. II B Gimnazjum w ramach projektu edukacyjnego zorganizowali i przeprowadzili w dniu 3 października w pełni demokratyczne wybory do samorządu szkolnego.
Wyniki głosowania:
- Przewodnicząca – Weronika Rutkowska
- Zastępca – Maciej Zieliński
- Sekretarz – Karolina Rutkowska
Wybranym uczniom gratulujemy i życzymy powodzenia w podejmowanych działaniach.
Zdjęcia z wyborów zamieścimy wkrótce.

Administrator

Ogłoszenie o wyborze oferty
Dodano:10.10.2013
W zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE umieszczono OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zamówienie z dnia 25 września na dostawy miału węglowego do kotłowni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie.

Administrator

Spotkanie w Oziersku
Dodano:4.10.2013
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgorzewie

Spotkanie w Oziersku

20 września br. (piątek) w 10-tą rocznicę podpisania Porozumienia o współpracy z Rejonem Ozierskim delegacja z powiatu węgorzewskiego pojechała do Ozierska i Uszakowa (szkoła podstawowa) celem omówienia z Partnerami z rejonu Ozierskiego bieżących spraw związanych z realizacją projektu: „Budowa kompleksu sportowo–rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Węgorzewie” dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Lt-Pl-Ru 2007-2013. Celem spotkania było przedstawienie aktualnych postępów w realizacji projektu oraz uzgodnienie między Partnerami kolejnych działań, które będą realizowane w 2014 r. Podczas spotkania omówiono min. następujące tematy:
1. Udział delegacji z Ozierska w uroczystościach związanych z zakończeniem budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w SOSW w Węgorzewie (planowane zakończenie - grudzień 2013r).
2. Organizacja pobytów rehabilitacyjnych w SOSW w Węgorzewie dla dzieci z Ozierska.
3. Wizyta dzieci z Węgorzewa w Oziersku
4. Zatrudnienie w ramach projektu opiekunów z Ozierska.
5. Organizacja wycieczki dla dzieci (80 osób, w tym 40 z Ozierska i 40 z Węgorzewa).
6. Sprawy dotyczące wzajemnych zaproszeń i wiz wjazdowych dla uczestników projektu.
7. Polityka rachunkowości dla projektów realizowanych ze środków PWT Litwa – Polska – Rosja 2007-2012.
Powiat Węgorzewski podczas rozmów reprezentowali:.
Pan Krzysztof Kołaszewski – Wicestarosta
Pan Andrzej Raczkowski – Dyrektor SOSW w Węgorzewie
Pani Lidia Czerniewicz – Koordynator projektu
Pani Barbara Dawcewicz – Pełnomocnik ds. promocji i kontaktów zagranicznych
Partnera po stronie rosyjskiej reprezentowali:
Pani Anna Zinkiewicz – Przewodnicząca Rady Rejonowej
Pani Natalia Łozinskaja - Naczelnik Wydziału Administracji
Pani Swietłana Karanczukowa – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uszakowie
Pan Siergiej Gałkin – Specjalista ds. kontaktów międzynarodowych
Dokument ten został przygotowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Za treść tego dokumentu odpowiada całkowicie Powiat Węgorzewski i w żaden sposób nie może on być traktowany jako stanowisko UE lub Federacji Rosyjskiej.
Piknik w stylu western
Dodano:2.10.2013
W dniu 18 września my, uczniowie klasy I-III a gimnazjum oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy przeistoczyliśmy się w Dzielnych Kowbojów oraz Czerwonoskórych Braci i wzięli udział w Pikniku, który odbył się W Gospodarstwie Agroturystycznym w Nowym Harszu. Musieliśmy wykazać się niebywałą sprawnością fizyczną. Wzięliśmy udział w licznych konkurencjach: rzucaliśmy podkową do celu, szukaliśmy złota, dosiadaliśmy „konia” … Nie mogło obyć się bez tradycyjnej kowbojskiej potańcówki. Bawiliśmy się świetnie. Dziękujemy organizatorom, Powiatowemu Domowi Samopomocy w Węgorzewie za zaproszenie. Chętnie wrócimy na Dziki Zachód.

Uczniowie

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy miału
Dodano:25.09.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy miału węglowego do kotłowni Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgorzewie - ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja zamówienia do pobrania w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Administrator

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego
Dodano:18.09.2013
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgorzewie

INFORMACJA O POSTĘPACH W REALIZACJI PROJEKTU

pn.: „Budowa kompleksu sportowo–rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Węgorzewie”, Nr ILPR.02.02.00-28-152/10-00, realizowanego przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgorzewie realizowana jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym.
Fakt ten mogli naocznie stwierdzić przedstawiciele rejonu Ozierskiego–(Partner projektu) w osobach: pana Wiktora Puzyrewskigo – Starosty Ozierskiego, pana Władimira Kozjakowa – Zastępcy Starosty oraz pani Anny Zinkiewicz – Przewodniczącej Rady Rejonowej, którzy odwiedzili Węgorzewo celem uczestniczenia w Dożynkach Powiatowych 2013, które odbyły się w Pozezdrzu.
Delegacja z rejonu Ozierskiego w towarzystwie przedstawicieli powiatu Węgorzewskiego pani Haliny Ireny Faj – Starosty Węgorzewskiego, pana Jerzego Litwinienko – Przewodniczącego Rady Powiatu, pana Krzysztofa Kołaszewskiego – Wicestarosty i pani Barbara Dawcewicz – Pełnomocnika ds. promocji i współpracy zagranicznej odwiedziła również Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w tym obejrzała plac zabaw, kort tenisowy i halę sportową, którą to przedstawił pan Andrzej Raczkowski – Dyrektor SOSW.
W wyniku realizacji projektu powstanie nowy kompleks sportowo – rekreacyjny, na bazie którego w 2014 r. zostaną przeprowadzone 3 imprezy integracyjne dla uczniów i pedagogów z SOSW i ze Szkoły Podstawowej w Uszakowie (Oziersk, Obwód Kaliningradzki). Zorganizowana będzie również wycieczka dla dzieci (80 osób), w tym 40 osób z powiatu węgorzewskiego i 40 z rejonu Ozierskiego (obwód kaliningradzki) do Kaliningradu, Mikołajek i Warszawy. Dzieciom towarzyszyć będzie 16 opiekunów reprezentujących partnerów projektu.
20 września br. (piątek) delegacja z powiatu węgorzewskiego pojedzie do Ozierska i Uszakowa (szkoła podstawowa) celem omówienia z Partnerami z rejonu Ozierskiego bieżących spraw związanych z realizacją projektu oraz działań zaplanowanych na 2014 rok.

Dokument ten został przygotowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Za treść tego dokumentu odpowiada całkowicie Powiat Węgorzewski i w żaden sposób nie może on być traktowany jako stanowisko UE.
Harcerskie Eko-Manewry
Dodano:19.09.2013
W dniach 13-14 września braliśmy udział w Harcerskich Eko-Manewrach, organizowanych przez Komendę Hufca ZHP na Bazie Harcerskiej w Przerywankach. W imprezie brało udział ponad 200 zuchów, harcerzy i uczniów między innymi z Węgorzewa, Gołdapi, Bań Mazurskich.
Czynnie uczestniczyliśmy we wszystkich zawodach i turniejach, przez co nasza Grupa EKO została wyróżniona w następujących konkurencjach:
- Zawody na orientację - I miejsce,
- Turniej strażacki - I miejsce,
- Gra terenowa "Czysty las" - I miejsce,
- Karta do kroniki - I miejsce.
Do niewątpliwych atrakcji należało wspólne wieczorne ognisko oraz nocna "Wampiriada". Pomimo kiepskiej pogody humory dopisywały a duch rywalizacji nie słabł. Pełni wrażeń i nowych doświadczeń wróciliśmy zdrowi do Ośrodka.

Leszek Drozd

Budowa kompleksu... - zakończenie II etapu
Dodano:17.09.2013
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgorzewie

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

pn.: „Budowa kompleksu sportowo–rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Węgorzewie”, Nr ILPR.02.02.00-28-152/10-00

Inwestor – Powiat Węgorzewski dnia 29 sierpnia 2013 r. dokonał II odbioru częściowego wykonanych robót w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Węgorzewie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo - finansowym robót budowlanych. Zakres prac budowlanych odebranych w II Etapie: - kolejny etap budowy sali gimnastycznej, - wybudowanie boiska poliuretanowego oraz częściowy odbiór boiska trawiastego, - zagospodarowanie terenu – plac zabaw oraz utwardzenie terenu kostką betonową. Odbiór kolejnego - ostatniego etapu robót budowlanych jest zaplanowany na listopad 2013 r. Obejmować będzie budowę sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem oraz końcowy odbiór zagospodarowania terenu i boiska trawiastego. Inwestycja zakończy się w listopadzie 2013 r. po odbiorze końcowym robót. W wyniku realizacji projektu powstanie nowy kompleks sportowo – rekreacyjny, na bazie którego w 2014 r. zostaną przeprowadzone 3 imprezy integracyjne dla uczniów i pedagogów z SOSW i ze Szkoły Podstawowej w Uszakowie ( Oziersk, Obwód Kaliningradzki). Dzięki możliwości wykorzystania oszczędności poprzetargowych i rezerwy zaplanowanej w budżecie projektu – po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie – Inwestor przeprowadzi kolejny przetarg na roboty budowlane w SOSW ( termomodernizacja budynku szkolnego, remont ogrodzenia Ośrodka od strony północnej, wymiana okien w schronisku, budowa schodów przy murze oporowym, remont muru oporowego, utwardzenie nawierzchni kostką betonową). W 2014 r. zostanie również zorganizowana 3 - dniowa wycieczka dla dzieci z Polski i z Rosji.

Dokument ten został przygotowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Za treść tego dokumentu odpowiada całkowicie Powiat Węgorzewski i w żaden sposób nie może on być traktowany jako stanowisko UE lub Federacji Rosyjskiej.


Aktualności - rok szkolny 2012/2013

Aktualności - rok szkolny 2011/2012

Aktualności - rok szkolny 2010/2011

Aktualności - rok szkolny 2009/2010

Aktualności - rok szkolny 2008/2009

Aktualności - rok szkolny 2007/2008

Aktualności - rok szkolny 2006/2007

Powrót do strony startowej