REHABILITACJA MEDYCZNA


Rehabilitacja medyczna prowadzona jest w naszym Ośrodku od października 2012r. Fizjoterapeuta prowadzi ćwiczenia indywidualne z każdym dzieckiem, które ma zalecenia lekarskie do takiej terapii. W zależności od potrzeb i możliwości danego dziecka prowadzone są ćwiczenia normalizujące napięcie mięśniowe, rozluźniające lub wzmacniające wybrane grupy mięśniowe, ćwiczenia korekcyjne w wadach postawy ciała, a także ćwiczenia bierne u osób z mózgowym porażeniem czterokończynowym. Wszystkie te ćwiczenia mają na celu zahamowanie nieprawidłowych kompensacji i przywrócenie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej.
SOSW w Węgorzewie

SOSW w Węgorzewie

SOSW w Węgorzewie