Artykuły o wychowaniu i nie tylko


Prezentacja na temat szkodkliwości papierosów, dopalaczy, narkotyków


Plik Power Point

Prezentacja na temat przemocy w rodzinie


Plik Power Point

Prezentacja na temat przemocy i agresji w szkole


Plik Power Point