Stowarzyszenie "Jesteś" - przedszkole


Przedszkole Niepubliczne „Jesteś”
ul. Zamkowa 34, 11-600 Węgorzewo, tel. 87 427 00 30

Przedszkole otwarte w dni robocze od 6.30 do 17.00
Placówka przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
Przedszkole działa w trybie ciągłym przez cały rok
Przedszkole przeznaczone dla 50 dzieci, podzielonych na dwie grupy wiekowe. Każda z grup ma do dyspozycji dwie sale.
Posiłki – w ciągu dnia dzieci otrzymują trzy posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek.
Posiłki przygotowywane w kuchni na miejscu.

Opłaty:
Opłata stała – 120 zł/mc
Opłata za żywienie - 5,94 zł/dzień

Zajęcia dodatkowe:
  • Zajęcie rozwojowe dla dzieci prowadzone metodą M.Montessori
  • Nauka języka angielskiego – prowadzona wg. programu nauczania dla przedszkoli
  • Zajęcia rytmiczno – ruchowe
  • Zajęcia muzyczne
  • Zajęcia logopedyczne – korekcja wad wymowy, nauka mowy, doskonalenie percepcji słuchowej.
W zajęciach uczestniczą wszystkie dzieci potrzebujące wsparcia logopedycznego. Zajęcia są poprzedzone diagnozą logopedyczną przeprowadzaną na miejscu w przedszkolu.

Dodatkowe metody pracy stosowane w przedszkolu:
- Metoda M.Montessori
- Stymulacja polisensoryczna
- Metoda W.Sherborne
- Metoda C.Orfa
- Pedagogika zabawy
- Terapia logopedyczna

Do pracy i zabawy z dziećmi w Przedszkolu „Jesteś” wykorzystuje się bogactwo nowoczesnych pomocy edukacyjnych, środków multimedialnych, programów edukacyjnych, sprzętu oraz zabawek. Dzieci mają do dyspozycji dwa, w pełni wyposażone i bezpieczne place zabaw.