TERAPIA LOGOPEDYCZNA


Co to jest terapia logopedyczna?
Człowiek porozumiewa się z otoczeniem za pomocą mowy. To dzięki niej jesteśmy w stanie wyrazić swoje uczucia, emocje, potrzeby. Mowa umożliwia nam bycie wśród ludzi, nie tyko najbliższych. Jej nabywanie jest automatyczne, często nie zdajemy sobie sprawy, jak to jest mieć z nią problemy. Nie słyszymy wad wymowy u naszych dzieci, nie staramy się nawet zauważyć jakichkolwiek nieprawidłowości w mowie naszych pociech. Przecież prawidłowa artykulacja stanowi podstawę kształtowania się osobowości dziecka, które poprzez nią rozwija swoje słownictwo, myślenie, prawidłowo stosuje zasady gramatyczne. To jak mówią nasze dzieci, i jakim posługują się słownictwem w dużej mierze wpływa na osiągnięcie przez nich sukcesu w szkole a potem w miejscu pracy.
Na czym polega terapia logopedyczna?
Logopeda rozpoczyna od szczegółowej diagnozy logopedycznej, polegającej na ocenie artykulacji dziecka oraz rozmowie z jego rodzicem (w celu przeprowadzenia wywiadu). Kolejny etap to ustalenie programu terapii i dobrania adekwatnych ćwiczeń, które będą wspomagać i usprawniać narządy artykulacyjne oraz usuną nieprawidłową wymowę. Bardzo ważna jest tu systematyczność ćwiczeń ze strony rodzica, które decydują o skuteczności terapii.
Przyczyny problemów logopedycznych.
  • mała sprawność narządów artykulacyjnych (języka, warg, podniebienia, wada zgryzu)
  • nieprawidłowości aparatu fonacyjnego (krtań tchawica, jama nosowa i gardłowa)
  • uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego
  • przyrośnięty trzeci migdałek
  • przetrwały niemowlęcy sposób połykania
  • zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe
  • nieprawidłowy sposób oddychania
  • nieprawidłowe wzorce wymowy ze strony najbliższego otoczenia
  • niedosłuch
Jak wyglądają zajęcia z logopedą?
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 45 minut. Czas zajęć dopasowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Na zajęciach wykonywane są zajęcia artykulacyjne, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia fonacyjne, ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia analizy i syntezy głoskowej i wyrazowej, ćwiczenia dykcji, ćwiczenia grafomotoryczne. Aby urozmaicić naszym pacjentom zajęcia korzystamy z najróżniejszych pomocy, które pozwolą nam uatrakcyjnić zajęcia i zachęcić naszego pacjenta do wykonywania ćwiczeń pozwalających uzyskać jak najszybszy efekt naszej pracy terapeutycznej.