ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


OGŁOSZENIE z dnia 5.10.2018 - Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę miału węglowego do kotłowni SOSW w Węgorzewie