ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ARCHIWUM - rok 2016


Zawiadomienie o wyborze oferty - informacja z dnia 18.10.2016 (plik pdf)

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT z dnia 12.10.2016

Informacja o otwarciu ofert z dnia 12.10.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 3.10.2016
na: Dostawę miału węglowego do kotłowni Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgorzewie

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY (plik w formacie PDF)

Załączniki (pliki w formacie Word):

Załączniki (pliki w formacie PDF):